FAQs Complain Problems

समचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तिनाउ गाउँपालिकाको व्याकहो लोडर संचालन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 06/10/2024 - 10:14 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको व्याकहो लोडर संञ्चालन कार्यविधि २०८१.pdf
तिनाउ गाउँपालिकामा पोषण प्रवर्द्धन तथा नियमित तौल अनुगमन प्रोत्साहनका लागि कुखुराको चल्ला वितरण कार्यविधि २०८१' ८०/८१ 05/08/2024 - 12:09 PDF icon चल्ला वितरण कार्यविधि २०८१.pdf
सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/08/2024 - 12:08 PDF icon सार्वजनिक जग्गामा वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१.pdf
निजी वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ 05/08/2024 - 12:06 PDF icon निजी वन कार्यविधि २०८१.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/18/2024 - 15:45 PDF icon दरबन्दि मिलान कार्यविधि २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०८० ८०/८१ 03/13/2024 - 13:09 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको औद्योगिक ब्यबसाय ऐन, २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको प्रहरीको गठन, सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०८० ८०/८१ 03/13/2024 - 13:07 PDF icon तिनाउ गाउँपालिका प्रहरी ऐन, २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 03/13/2024 - 13:01 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 03/01/2024 - 15:01 PDF icon तिनाउ गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
तिनाउ गाउँपातिकाको भ-ूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण सम्बन्धि मापदण्डका आधार २०८० ८०/८१ 02/05/2024 - 14:58 PDF icon २१ भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण सम्वन्धी मापदण्ड २०८०.pdf

Pages

User login