FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तिनाउ गाउँपालिकाको आवद्यिक योजना ७८-७९ 09/05/2022 - 11:55 PDF icon Tinau Periodic Plan Final 2079-03-13 (Edited) (1).pdf
तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पा लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति ७९/८० 06/27/2022 - 10:06 PDF icon Tinau-Technical.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी प्रमाणिकरण विधेयक २०७६ (संशोधन) ७८-७९ 03/22/2022 - 11:40 PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधाको सम्बन्धी ऐन, २०७५_1535267508.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७७ ७८-७९ 12/23/2021 - 10:43 PDF icon Tinau Bhawan Mapdand 2078.pdf
तिनाउ गाउँपालिकामा गर्भजाँच सस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७८ ७८-७९ 12/23/2021 - 10:41 PDF icon ANC And Institution.pdf
आर्थिक ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 02/28/2021 - 12:37 PDF icon कर एेन.pdf
तिनाउ गाउँपालिकाको अार्थिक तथा कर एेन २०७५/०७६ ७५/७६ 09/11/2018 - 13:03 PDF icon कर एेन.pdf
तिनाउ गाउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 08/12/2018 - 23:14 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
तिनाउ गाउपालिकाको आर्थिक कार्यविधि कानुन,२०७५/०७६ ७५/७६ 08/12/2018 - 23:11 PDF icon आर्थिक कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५/०७६ ७५/७६ 08/09/2018 - 15:22 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages

User login