FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य

सम्क्षिप्त परिचय

पाल्पा जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरु मध्ये तिनाउ गाउँपालिका पनि एक हो । संघीय सररकारको नीति अनुसार यस गा.पा. अन्तर्गत रहेका ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई मिति २०७४/०८/०४ गते विधिवत रुपमा गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरिएको छ । सबै गाउँपालिकामा स्वास्थय सम्वन्धी प्राविधि तथा प्रशासनिक कामको सहजीकरणको लागि स्वास्थ्य शाखा स्थापना गरिएको छ । उक्त शाखामा स्वास्थ्य प्रमुखकाे रुपमा जन स्वास्थ्य अधिकृत श्री कृष्ण कार्कीले जिम्मेवारी वहन गरिहनु भएको छ । उहाँ र सिङ्गो गाउँपालिकाको पहलमा आ.व. २०७/०७६ मा स्वास्थ्यका निम्न कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुप्मा संचालन भइरहेका छन् ।

  • सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम–यस अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलालाई प्रोटोकल अनुसार प्रत्येक पटक गर्न जाँच गराउँदा १ क्यारेट अण्डा वितरण गरिदै आएको । ड्ड संस्थागत प्रसूती भएमा पोषण प्रोत्साहन स्वरुप गा.पा. को तर्फबाट रु.२०००।–स्वास्थ्य चौंकीबाट नै उपव्ध गराई रहेको ।
  • गा.पा.का विकट वस्तीहरुमा प्राथमिक उपचार सेवाको पहुँच पु¥याउन४ स्थानमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा प्रथम चौमासिकमा २ स्थानमा स्थापना गरी सेवा सुचारु भएको र बाँकी २ स्थानमा दोश्रो र तेश्रो चौमासिकमा स्थापना गरी सेवा सुचारु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
  • सुरक्षित मातृत्व सेवालाई टेवा पुर्याउन र आकस्मीक स्वास्थ्य सेवाको लागि  एम्बुलेन्स रेडक्रसबाट संन्चालन गरिएको छ ।
  • स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले सूचिकृत गरेका निःशुल्क औषधिको साथै उपकरणहरुको अभाव हुन नदिन आवशयक वजेट विनियोजन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाईएको । महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको सेवाको कदर गर्दै यातायात तथा खाजा खर्च स्वरुप जनही मासिक १०००।–का दरले प्रोत्साहन भत्ता दिन आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिएको ।
  • NGO संग समन्वय गरी विकट वस्तीहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु संन्चालन भइरहेको ।
  •  

हाल यस गा.पा. अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरु ८ वटा संन्चालनमा रहेको जसमध्ये ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ छन् । स्वास्थ्य चौकीहरु–दोभान,कचल,मस्याम र कोलडाँडामा एक जना अ.न.मी.वाहेक स्थायी दरबन्दि पूर्ति रहेको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई ४ वटा छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई झुम्सा,कोलडाँडा,सत्यवती–छाप,बगाह र ओखलढुंङ्गा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईमा सेवारत सम्पूर्ण प्राविधिक र प्रशासनिक स्टाफ करार सेवामा सेवारत छन् । हाल यस गा.पा.को स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ स्थायी कर्मचारी २० जना सेवारत छन् भने प्रशासन तर्फ का.स. मा ३ जना स्थायी छन् । करार सेवा तर्फ प्राविधिक ७ जना छन् भने का.स.मा ५ जना सेवारत छन् । गा.पा. को वडा नं.१,कचल स्वा.चौ(बाट प्रसूती सेवा समेत उपलव्ध छ । समग्रमा गा.पा. मा केन्द्रबाट प्रत्यायोजित सशर्तका कार्यक्रमहरु र गाउँपालिका स्वयंले संचालन गरेका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी तरिकाले संचालन भइरहेका छन् ।

User login