FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०७५/ ०७६ ७५/७६ Wednesday, January 9, 2019 - 12:06 PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग.pdf, PDF icon बाल भत्ता.pdf, PDF icon लोपोन्मुख.pdf, PDF icon विधुवा भत्ता.pdf
बार्षिक घटना दर्ता प्रतिवेदन २०७४-७५ ७४/७५ Sunday, April 29, 2018 - 13:08
लोपोन्मुख जातीहरुको नामावली सहित भत्ता विवरण ७४/७५ Thursday, March 15, 2018 - 11:21 PDF icon लोपोन्मुख जातीहरुको नामावली सहित भत्ता विवरण.pdf
आम्सिक अपाङ्गहरुको नामावलीहरु ७४/७५ Thursday, March 15, 2018 - 11:12 PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 6.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 5.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 4.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 3.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 2.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ १.pdf
पूर्ण अपाङ्गको नामावलीहरु ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 21:07 PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ १.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ २.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ३३.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ४.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ५.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ६.pdf
बाल पोशाक ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको नामावलीहरू ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 20:59 PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ 2.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ३.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ४.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ५.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ६.pdf
दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष माथिका नामावलिहरु ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 20:51 PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष1.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष2.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष3.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष44.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष666.pdf
जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष भन्दा माथि उमेरका नामावलीहरु ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 15:36 PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष1.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष2.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष3.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष4.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष5.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष6.pdf
एकल महिला भत्ता वितरण सम्बन्धि विवरण ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 13:27 PDF icon एकल महिला.pdf, PDF icon एकल महिला2.pdf, PDF icon एकल महिला3.pdf, PDF icon एकल महिला4.pdf, PDF icon एकल महिला5.pdf, PDF icon एकल महिला6.pdf

User login