FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा २०८०।०८१ ८०/८१ Thursday, March 14, 2024 - 12:12 PDF icon forwardfeed_ward2.pdf, PDF icon Reverse ward 5.pdf, PDF icon Reverse ward 6.pdf, PDF icon ward1_Reverse.pdf, PDF icon ward3_Reverse.pdf, PDF icon ward4_Reverse.pdf
दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा २०७९।०८० ७९/८० Friday, January 20, 2023 - 13:05 PDF icon Palpa_Tinau_1_2079_80_79623(1).pdf, PDF icon Palpa_Tinau_2_2079_80_79625(1).pdf, PDF icon Palpa_Tinau_3_2079_80_79629(1).pdf, PDF icon Palpa_Tinau_4_2079_80_79633(1).pdf
सामाजिक सुरक्षा प्रतिवेदन २०७५/ ०७६ ७५/७६ Wednesday, January 9, 2019 - 12:06 PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग.pdf, PDF icon बाल भत्ता.pdf, PDF icon लोपोन्मुख.pdf, PDF icon विधुवा भत्ता.pdf
बार्षिक घटना दर्ता प्रतिवेदन २०७४-७५ ७४/७५ Sunday, April 29, 2018 - 13:08
लोपोन्मुख जातीहरुको नामावली सहित भत्ता विवरण ७४/७५ Thursday, March 15, 2018 - 11:21 PDF icon लोपोन्मुख जातीहरुको नामावली सहित भत्ता विवरण.pdf
आम्सिक अपाङ्गहरुको नामावलीहरु ७४/७५ Thursday, March 15, 2018 - 11:12 PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 6.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 5.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 4.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 3.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ 2.pdf, PDF icon आम्सिक अपाङ्ग वडा न‍ १.pdf
पूर्ण अपाङ्गको नामावलीहरु ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 21:07 PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ १.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ २.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ३३.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ४.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ५.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्ग वडा न‍ ६.pdf
बाल पोशाक ५ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको नामावलीहरू ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 20:59 PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ 2.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ३.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ४.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ५.pdf, PDF icon बाल पोशाक ५ बर्ष मुनि वडा न‍ ६.pdf
दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष माथिका नामावलिहरु ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 20:51 PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष1.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष2.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष3.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष44.pdf, PDF icon दलित जेष्ठ नागरिक ६० बर्ष666.pdf
जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष भन्दा माथि उमेरका नामावलीहरु ७४/७५ Wednesday, March 14, 2018 - 15:36 PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष1.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष2.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष3.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष4.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष5.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक ७० बर्ष6.pdf

Pages

User login