FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट

७९/८० 08/31/2022 - 13:04 PDF icon annual review 078.079 (1).pdf

आ.व.२०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७८-७९ 07/18/2022 - 11:25 PDF icon annul budget 079-80 final.pdf

तिनाउ गाउँपालिकाको आ.व. २०७९÷८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८-७९ 07/18/2022 - 11:20 PDF icon niti tatha karekram 079-80 mainut.pdf

तिनाउ गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७९

७८-७९ 07/11/2022 - 13:34 PDF icon CamScanner 07-11-2022 13.32.pdf

आ.व. २०७९/०८० का लागि अनूमानित आय व्यय विवरण

७९/८० 06/27/2022 - 23:03 PDF icon Budget 2079.080.pdf

दैवि प्रकाेप तथा अन्य प्रकाेपबाट पिडितहरुकाे लागि सहयाेग स्वरुप नगद प्राप्त गर्नेकाे नामावली

७७/७८ 09/15/2021 - 12:55 PDF icon rahat bitaran 1.pdf

तिनाउ गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम

७८-७९ 07/15/2021 - 13:19 PDF icon final budget.pdf

आ.ब.०७८।०७९ को निति कार्यक्रम तथा बजेट

७७/७८ 06/23/2021 - 16:43 PDF icon Final Adheche niti tatha karekram 2078-79.pdf

तिनाउ गाउँपालिकाको आ ब २०७८/०७९ को आय व्यय

७७/७८ 06/23/2021 - 16:41 PDF icon Upadheche annul budget 078-79.pdf

कोरोना बजेट खर्च विवरण

७७/७८ 11/12/2020 - 17:40

Pages

User login