FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 05/08/2024 - 16:00 PDF icon ५४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

५३ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 05/08/2024 - 15:59 PDF icon ५३ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

५२ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 05/08/2024 - 15:59 PDF icon ५२ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु१.pdf

५१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 04/14/2024 - 11:46 PDF icon ५१ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णय.pdf

४९ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 04/14/2024 - 11:45 PDF icon ४९ र ५० औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

४८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 04/14/2024 - 11:45 PDF icon ४८ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

४७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 04/14/2024 - 11:44 PDF icon ४७ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

४६ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/15/2024 - 13:44 PDF icon ४६ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

४५ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/15/2024 - 13:44 PDF icon ४५ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

४४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/15/2024 - 13:43 PDF icon ४४ औं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

Pages

User login