FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पद पुर्ति र रिक्त रहेको ब्यहोरा जानकारी सम्वन्धि सूचना

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७४/१२/१४ को निर्णयानुसार स्वीकृत स्थानीय तहको अन्तरिम O&M दरबन्दी २५ हजार सम्म जनसंख्या भएको तिनाउ गाउँपालिकालाई प्राप्त संगठन संरचना अनुसार तपशिल बमोजिमका पद पुर्ति र रिक्त रहेको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Pages

User login