FAQs Complain Problems

तिनाउ गाउँपालिकाको बार्षिक कार्यक्रम अनुसार यस पालिका अन्तरगत वडा नं. १ ओखलढुड्गामा मिति २०७६।०६।०२ गते एकिकृत घुम्ति सेवा शिविर सञ्चालन सम्पन्न तपशिलका सेवा प्रवाह सम्पन्न गरियाे । १. अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण २. जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण ३. आयोजना सरव

User login