FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कृषि तर्फको बजेत तथा कार्यक्रमहरु २०७५/०७६

७५/७६ 08/09/2018 - 15:32 PDF icon ७. ०७५।०७६ काे कृषिकाे वजेट.pdf

स्वास्थ्य तर्फको बजेत तथा कार्यक्रमहरु २०७५/०७६

७५/७६ 08/09/2018 - 15:31 PDF icon ६.०७५।०७६ काे स्वास्थ्य कार्यक्रम.pdf

शिक्षाको बजेत तथा कार्यक्रमहरु २०७५/०७६

७५/७६ 08/09/2018 - 15:28 PDF icon ५.०७५।०७६ काे शिक्षाकाे वजेट.pdf

तिनाउ गाउँपालिकाको आ.व २०७५/०७६ को बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 07/18/2018 - 10:57 PDF icon आ. व ०७५।०७६ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

तिनाउ गाउँपालिकामा नेपाल सरकारको शसर्त अनुदान तर्फ को आ.व. २०७५।७६ को बजेट

७५/७६ 06/13/2018 - 14:17 PDF icon आ‍.व. २०७५।७६.pdf

तिनाउ गाउँ पालिकाको भौतिक समाग्रीहरुको लागि पुजिगत बजेट विवरण

७४/७५ 03/13/2018 - 21:21 PDF icon अनुमानित बजेट.pdf

तिनाउ गाँउ पालिकाको आ.ब ०७४।०७५ लागि अनुमानित चालु तर्फको खर्च वाँड फाड

७४/७५ 03/13/2018 - 21:06 PDF icon अनुमानित खर्चका बाडँफाड.pdf

गाँउ पालिकामा बजेट विवरण

७४/७५ 02/22/2018 - 12:55 PDF icon गाँउ पालिका बजेट.pdf

Pages

User login