FAQs Complain Problems

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सपथ ग्रहण पश्चात

Read More

तिनाउ गाउँपालिका भवन

Read More

तिनाउ गाउँपालिकाका वडा स्तरीय तिजगित प्रतियोगिता कार्यक्रमको झलक

Read More

तिनाउ हाड्रोपावर दाेभान पाल्पा

Read More

प्रसिद्ध सिद्धबाबा मन्दिर

Read More

लक्ष्मी कुवँर

Image: 
ईमेल: 
kplaxmi46@gmail.com
फोन: 
9849506046
Section: 
शिक्षा शाखा

सूचना तथा समाचार

Title दस्तावेज
अन्तरवार्ताकव मिति र समय परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा PDF icon interview1.pdf
आय व्यय विवरण प्रकाशिन गरिएको बारे PDF icon aaya1.pdf
बालमैत्री गाउँपालिका सहजकर्ता र वडा सहजकर्ताको अन्तरवार्ताको लागि सुचि प्रकासन गरिएको सूचना PDF icon अन्तरवार्ताको सुचना.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धि सुचना PDF icon k11.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि सुचना PDF icon notice 2080-81.pdf
अदुवा/वेसार उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सचुना PDF icon अदुवा वेसार.pdf
कृषि अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना PDF icon कृषि अनुदान (2)_page-0001.pdf
जानकारी सम्बन्धि सुचना PDF icon सुचना.pdf, PDF icon जानकारी.pdf
स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना PDF icon h2.pdf
मसलन्द खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना PDF icon CamScanner 02-05-2024 14.15.pdf
‌औषधी तथा उपकरण खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना PDF icon CamScanner 02-05-2024 14.16.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन PDF icon l1.pdf

जानकारी

Title दस्तावेज
अन्तरवार्ताकव मिति र समय परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा PDF icon interview1.pdf
आय व्यय विवरण प्रकाशिन गरिएको बारे PDF icon aaya1.pdf
बालमैत्री गाउँपालिका सहजकर्ता र वडा सहजकर्ताको अन्तरवार्ताको लागि सुचि प्रकासन गरिएको सूचना PDF icon अन्तरवार्ताको सुचना.pdf
कृषि विकास कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धि सुचना PDF icon k11.pdf
न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि सुचना PDF icon notice 2080-81.pdf
अदुवा/वेसार उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रम सम्बन्धि सचुना PDF icon अदुवा वेसार.pdf
कृषि अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना PDF icon कृषि अनुदान (2)_page-0001.pdf
जानकारी सम्बन्धि सुचना PDF icon सुचना.pdf, PDF icon जानकारी.pdf
स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना PDF icon h2.pdf
मसलन्द खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना PDF icon CamScanner 02-05-2024 14.15.pdf
‌औषधी तथा उपकरण खरिदका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना PDF icon CamScanner 02-05-2024 14.16.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन PDF icon l1.pdf